Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ИСТРАЖУВАЊЕ: ТРЕНДОВИ НА ПАЗАРОТ НА СТАНОВИ ВО Р. МАКЕД...

w

Истражување: Трендови на пазарот на станови во Р. Македонија. Анкетно испитување на мислењата на купувачите и потенцијалните купувачи

Трендови на пазарот
Назад


 

Истражување: Трендови на пазарот на станови во Р. Македонија. Анкетно испитување на мислењата на купувачите и потенцијалните купувачи

Цена: 15.000 ден (+18% ДДВ)         

 

 

Автор: Девелопмент Солушнс
 
Датум: Ноември 2013

Формат: Е- публикација
 
Големина: 44 страни, 41 табела, 41 графикон, pdf
 
Опис:

Анкетно истражување спроведено во периодот од 5 до 7 септември 2013, по пат на телефонски јавувања, на репрезентативен примерок од 1070 домаќинства.

Испитување на искуствата, мислењата и преференците на купувачите и потенцијалните купувачи во однос на:
   - локација
   - вид на стан (готов, во изградба, користен)
   - спрат
   - начин на купување на станот (кредит, итн.)
   - цена, големина, квалитет на градба, реноме на градежна компанија
   - начин на наоѓање на станот
   - фактори заради кои се одлучиле за одреден стан или би биле важни при купување на стан, итн.