Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ПОВЕЌЕДИМЕНЗИОНАЛНИТЕ ПРИДОБИВКИ И ЕФЕКТИ ОД ПРИСТАПУВА...

w

Повеќедимензионалните придобивки и ефекти од пристапување кон НАТО

30 страни, пдф
 Превземи Назад

 

Повеќедимензионалните придобивки и ефекти од пристапување кон НАТО

 

Издавач: Институт за европска политика- Скопје

Обем: 30 страни, пдф

Опис

Технолошките случувања во ИКТ во изминатите децении го отворија патот за невидени можности за поголем опфат, комуникација и организација. Како што понудата на достапни онлајн алатки и форми на комуникација постојано расте, во да се биде во тек со најновите технолошки достигнувања може да го зајакне и мултиплицира влијанието на работата на активистите и граѓанските организации.
Целта на овој водич е да обезбеди поддршка на граѓанските организации (ГО) за општествен активизам заснован на ИКТ. Водичот претставува воведна алатка за ГО кои имаат за цел да имплементираат ИКТ и дигитални стратегии во нивните активности и за комуникација со целните групи и релевантните засегнати страни.
 
Водичот претставува дел од проектот „Зајакнување на капацитетите на граѓанското општество за ангажман во заедницата базиран на ИКТ“, имплементиран од Здружение за рамноправен развој Решенија за развој (ДеСо), поддржан од Балканскиот фонд за демократија, проект на Германскиот Маршалов фонд на САД и УСАИД.