Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

SISTEMI I ARSIMIT DHE ZHVILLIMI EKONOMIK I KOSOVËS/ PRO...

w

Sistemi i Arsimit dhe Zhvillimi Ekonomik i Kosovës/ Promovimi i Zhvillimit Ekonomik Nëpërmjet/ Shoqërisë Civile Faza II (2002-2004)

60, pdf
 Download Back


Sistemi i Arsimit dhe Zhvillimi Ekonomik i Kosovës/ Promovimi i Zhvillimit Ekonomik Nëpërmjet/ Shoqërisë Civile Faza II (2002-2004)Publisher: Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest, Kosovë

Date: 2004

Volume: 60, pdf

Description

Në këtë publikim botohen materialet e Tryezës së Njëmbëdhjetë të Forumit Ndërkombëtar të Riinvestit që u mbajt më 30 Mars 2004 në të cilën u diskutua lidhur me Sistemin e Arsimit dhe Zhvillimin Ekonomik të Kosovës. Qëllimi i kësaj Tryeze ishte promovimi i një debati të hapur dhe të angazhuar midis vendimmarrësve, shoqërisë civile, dhe institucioneve arsimore lidhur me nevojën e ndërtimit të një sistemi modern të arsimit, i cili do t’ia mundësojë gjeneratës së re një pjesëmarrje të plotë në proceset e zhvillimi të ardhshëm ekonomik dhe të progresit. Me këtë rast, Riinvesti prezantoi Raportin e tij hulumtues “Sistemi i Arsimit dhe Zhvillimi Ekonomik i Kosovës”, i cili përmban rezultatet e aktiviteteve hulumtuese dhe rekomandimet. Raporti është i bazuar mbi një hulumtim të detajuar, përfshi këtu edhe intervistat me studentë, profesorë, përfaqësues të institucioneve arsimore, përfaqësues të Qeverisë, vizita studimore, takime me akterët kryesorë, etj. Në këtë seancë të Tryezës së Forumit Ndërkombëtar, me prezantime u paraqitën dy përfaqësuesve të Riinvest-it, përfaqësuesi i Qeverisë, ata të Universitetit, dhe të USAID-it.