Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

SISTEMI BUXHETOR I KOSOVËS – POLITIKAT DHE QËNDRUESHMËR...

w

Sistemi Buxhetor i Kosovës – Politikat dhe Qëndrueshmëria

71, pdf
 Download Back

 

Sistemi Buxhetor i Kosovës – Politikat dhe QëndrueshmëriaPublisher: Institute for Development Research (RIINVEST), Kosovo

Date: 2003

Volume: 71, pdf

Description

Politika e tatimeve dhe e taksave, sikurse edhe ndërtimi i sistemit fiskal dhe buxhetor të Kosovës, ka zënë vend të rëndësishëm në projektet hulumtuese të Institutit për Hulumtime Zhvillimore “Riinvest” gjatë tre vjet ve të fundit. Në mesin e vitit 2001 Instituti ka organizuar Tryezën e Forumit Ndërkombëtar lidhur me “Disa çështje të ndërtimit dhe të zbatimit të politikës fiskale”, kurse në dhjetor të vitit 2002 ka shqyrtuar raportin për ecurinë e tatimeve dhe taksave në Kosovë. Instituti ka përgatitur Raportin Hulumtues në temën “Sistemi Buxhetor i Kosovës – Politikat dhe Qëndrueshmëria”, i cili është diskutuar në Tryezën e Forumit Ndërkombëtar mbajtur në qershor 2003.