Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

POLITICKA PARTICIPACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

w

Politicka participacija u Bosni i Hercegovini

212 pages, pdf
 Download Back

Politicka participacija u Bosni i HercegoviniPublisher: Sarajevo Open Center (SOC), BiH

Date: 2012

Volume: 212 pages, pdf


Description

Ova publikacija je rezultat rada Sarajevskog otvorenog centra i saradnika/ca koji/e su sudjelovali/e na prvoj Akademiji političkog liderstva, održanoj od 29. juna do 5. jula 2012. godine u Sarajevu. Akademija je okupila mlade ljude koji dolaze iz različitih političkih stranaka i nevladinih organizacija u BiH.
S obzirom na to da mladi/e političari/ke nisu dovoljno zastupljeni/e u političkim strukturama niti imaju mogućnost donošenja odluka, edukacija o političkom sistemu i različitim društvenim segmentima koji utječu na političke procese je neophodna kako bi se stvorili preduslovi za njihovo učešće. Važna komponenta ove akademije jeste sudjelovanje žena u politici, tako da su neki od modula akademije posvećeni ulozi žena u političkim strankama i njihovom pozicioniranju unutar stranačkih tijela.
Ovo je druga publikacija Sarajevskog otvorenog centra koja izlazi u okviru edicije BH Politika. Tekstovi koji se nalaze u ovoj publikaciji predstavljaju izlaganja predavača i predavačica Akademije političkog liderstva. Publikaciju smo podijelili na tri dijela: Sistem, Prava i Politika.