Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

GAZETARIA, ‘LAJMET E RREME’ & DEZINFORMIMI

w

GAZETARIA, ‘LAJMET E RREME’ & DEZINFORMIMI

148 pages, pdf
 Download Back

 

GAZETARIA, ‘LAJMET E RREME’ & DEZINFORMIMI

Publisher: UNESCO

Volume:148 pages, pdf

Description:

UNESCO punon për të përmirësuar formimin dhe përgatitjen e gazetarëve, dhe ky botim është kontributi i radhës në kuadrin e vënies në dispozicion të profesionistëve të gazetarisë një bagazh njohurish dhe metodat më të përparuara bashkëkohore.

Ky material është pjesë e nismës “Iniciativa Globale për Formimin Cilësor të Gazetarëve - Global Initiative for Excellence in Journalism Education,” një nga objektivat e Programit Ndërkombëtar të UNESCO-s për Zhvillimin e Komunikimit (IPDC). Iniciativa mundohet të ndihmojë në arsimimin dhe formimin, praktikimin dhe hulumtimin në fushën e gazetarisë nga një këndvështrim global, duke përfshirë këtu edhe shkëmbimin e përvojave më të mira ndërkombëtare.

Në përputhje me këto objektiva, ky manual kërkon të shërbejë si një kurrikul model për gazetarinë në mbarë botën - mund të përpunohet dhe përshtatet lehtë në varësi të nevojave - për të ndihmuar në lidhje me problemin e dezinformimit, me të cilin po përballet gjithnjë e më shumë shoqëria në përgjithësi, dhe gazetaria në veçanti.