Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

NJË PËRRALLË MODERNE

w

Një Përrallë Moderne

72 pages, pdf
 Download Back

 

Një Përrallë Moderne


Publisher: Kosovo Foundation for Open Society (KFOS)

Volume: 72 pages, pdf

Description

Në Kosovë janë duke u bërë plane për ndërtimin e kapaciteteve të reja termoenergjetike, të cilat, së bashku me zgjerimin e mihjeve ekzistuese të linjitit, do të ndikojnë dukshëm në përkeqësimin e cilësisë së mjedisit. Eksploatimi i linjitit kërkon investime kapitale dhe krahas degradimit të mjedisit sjell edhe shumë efekte tjera negative: zë hapësirë të gjerë, gjeneron lëvizje të dhunshme demografike, zhvendosë vendbanime, varfëron fondin ujorë si dhe dëmton bujqësinë.