Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

FITUESIT DHE HUMBËSIT

w

Fituesit dhe Humbësit

40 pages, pdf
 Download Back

  

Fituesit dhe Humbësit

Publisher: Advocacy Training & Resource Center – ATRC

Volume: 40 pages, pdf

Description

Energjia është tashmë një nga segmentet më të mëdha në ekonomitë e Evropës Juglindore (EJL) dhe është e përcaktuar që të rritet edhe më shumë, nëse do të realizohen planet ambicioze të qeverive të rajonit. Shtetet palë të Traktatit të Komunitetit të Energjisë planifikojnë rreth 28.8 miliard euro investime në energji nga vitit 2012 deri në vitin 2020 në Ballkanin Perëndimor. Menaxhimi i këtyre investimeve do të jetë një sfidë ekzistenciale për shtetet e EJL-së. Ekonomitë e tyre kanë nevojë për burime të sigurta të energjisë, dhe popullata e këtyre vendeve ka nevojë që energjia të jetë e pastër.