Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

SPROVOĐENJE PROCESA DECENTRALIZACIJE NA KOSOVU

w

Sprovođenje procesa decentralizacije na Kosovu

32 pages,pdf
 Download Back

 

Sprovođenje procesa decentralizacije na KosovuPublisher: Friedrich Ebert Stifung , Prishtina

Volume: 32 pages, pdf

Description

Od potpisivanja Ustava Kosova i njegovog stupanja na snagu 15. juna 2008. godine, Kosovo je na sebe preuzelo obavezu uspostavljanja snažno decentralizovanog okvira lokalne uprave koji je krunisan nedavnim usvajanjem Zakona o lokalnoj samoupravi (ZLSU)1 . ZLSU prenosi na opštinske vlasti jedinstvenu ili zajedničku odgovornost nad veoma širokim rasponom uslužnih sektora. Zdravstvena zaštita, prosveta, socijalne službe i plan rada u sferi lokalnog privrednog razvoja nisu samo teret već i odgovornost predviđena ovlašćenjima opština. Imajući u vidu da ove nove odgovornosti koje su prenete na lokalne vlade utiču na građane svake opštine veoma direktno, veliko pitanje i izazov sa kojim se suočavaju lokalne vlade na Kosovu odnosi se na to da li su iste sposobne da ispune nove odgovornosti, i štaviše, da li je uspostavljanje novih opština u oblastima naseljenim srpskim življem izvodljivo.