Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ISLAM U BOSNI I HERCEGOVINI I NJEMAČKOJ

w

Islam u Bosni i Hercegovini i Njemačkoj

243 pages, pdf
 Download Back

 Islam u Bosni i Hercegovini  i Njemačkoj

 

Publisher: Friedrich Ebert Stiftung  BiH

Volume: 243 pages, pdf

Description:

U periodu od 18. do 20. novembra 2007. godine Fondacija Friedrich Ebert je u Sarajevu (Bosna i Hercegovina) organizirala konferenciju na temu “Islam u Bosni i Hercegovini i Njemačkoj”. U ovoj publikaciji napravljen je izbor referata s ove konferencije koji potiču produbljivanje i nastavak kršćanskoislamskog dijaloga. Prof. dr. Enes Karić, nekadašnji dekan Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, u svom referatu je analizirao debate o reformama koje imaju za cilj modernizaciju islama – provedene u Bosni i Hercegovini već u prvoj polovici 20. stoljeća – koje se vode između islamskog konzervativizma I islamskog modernizma. Renomirani stručnjak za islamske nauke, koji pledira za postojanje i prihvatanje jednog „euroislama“, tom prilikom je naglasio mnogobrojna nastojanja bošnjačkih intelektualaca da prevaziđu vjerske dogme i da se zauzmu za liberalni islam a da pritom jasno stave do znanja da se, naprimjer, obaveza da se žena pokrije ni u kom slučaju ne može izvesti na osnovu Kur’ana.