Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

UNAPREĐENJE KVALITETA ŽIVOTA ŽENA KROZ PREDUZETNIŠTVO

w

Unapređenje kvaliteta života žena kroz preduzetništvo

49 pages, pdf
 Download Back

Unapređenje kvaliteta života žena kroz preduzetništvo

 

Publisher: Friedrich Ebert Stiftung  BiH

 

Volume: 49 pages, pdf

 

Description:

Preduzetnice i preduzetništvo se uglavnom u svakodnevnom životu povezuju sa privatnim biznisom, ali ovi pojmovi su znatno širi. Preduzetništvo predstavlja poseban način razmišljanja, veže se za privatnu inicijativu i akciju, i nije karakteristika samo biznisa. Ne postoji samo jedna definicija preduzetnica I preduzetništva, tačnije postoji mnoštvo definicija. Može se reći da je preduzetništvo sposobnost da se radi više I efikasnije od konkurenata ili sposobnost kreiranja, održavanja i razvoja uspješne i isplative organizacije. Preduzetnica se, s druge strane, široko definiše kao organizator posla, osoba koja ima duh i kreativnost, posjeduje i vodi firmu i nosi se sa rizicima. Također se može reći, da je preuzetnica osoba koja je hrabra da preuzme rizik da bi sopstvenu ideju pretvorila u stvarnost.