Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ETNIČKA DISTANCA I (AUTO) STEREOTIPI GRAĐANA BOSNE I HE...

w

Etnička distanca i (auto) stereotipi građana Bosne i Hercegovine

174 pages, pdf
 Download Back

 Etnička distanca i (auto) stereotipi građana Bosne i Hercegovine

 

Publisher: Friedrich Ebert Stiftung  BiH

 

Volume: 174 pages, pdf

 

Description:

Istraživanje etničke distance i etničkih stereotipa kod nas nema dugu tradiciju. Sve do kraja osamdesetih godina kod nas se moglo čuti da su etnička distanca i etnički stereotipi nešto što je u socijalističkom društvu prevaziđeno, a time nije ni vrijedno istraživanja. Početkom devedesetih godina dolazi do raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, što je praćeno „buđenjem nacionalne svijesti“ I potragom za sopstvenim etničkim identitetom. To je praćeno i ratnim dešavanjima, sa svim strahotama koje ratovi nose, a što ujedno produbljuje jaz između naroda i narodnosti koji su do tada živjeli zajedno.