Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

PRIRUČNIK ZA JAVNE NASTUPE NAMIJENJEN DRUŠTVENO-ANGAŽOV...

w

Priručnik za javne nastupe namijenjen društveno-angažovanim ženama u Bosni i Hercegovni

123 pages, pdf
 Download Back

 Priručnik za javne nastupe namijenjen društveno-angažovanim ženama u Bosni i Hercegovni

 

Publisher: Friedrich Ebert Stiftung  BiH

 

Volume: 123 pages, pdf

 

Description:

Izazov je govoriti o položaju žene nastojeći biti što manje “ženska”, trudeći se istaći što više “ženskoga” i ostati neutralna prema svim pitanjima koja se odnose na ženu. Ovaj rad me podsjeća na uvod u fi lozofi ju. Kako uvesti u fi lozofi ju, a ne već unaprijed, fi lozofi rati. Da Ii je moguće udovoljiti ovim zahtjevima, a ne prijeći granicu ličnoga? Ostaje mi jedini siguran put, analizirati provjerene riječi teoretičarki ženskog pitanja. “Žensku historiju čine priče i dostignuća svih žena. To je bogata, raznolika tema koja se koristi činjenicom da žene žive u svim dijelovima svijeta i da su dio mnogobrojnih različitih grupacija.