Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ЛЕГАЛИТЕТ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

w

Легалитет националних мањина

125 pages, pdf
 Download Back

 Легалитет националних мањина

 

Publisher: Friedrich Ebert Stiftung  BiH

 

Volume: 125 pages, pdf

 

Description:

Државе чланице Савјета Европе и друге државе потписнице ове оквирне конвенције; Сматрајући да је циљ Савјета Европе да оствари веће јединство међу чланицама ради очувања и остваривања идеала и начела који представљају заједничко насљеђе; Сматрајући да је један од начина којим се овом циљу може стремити очување и даље остваривање људских права и основних слобода; У жељи да проведу Декларацију шефова држава и влада држава чланица Савјета Европе усвојену у Бечу 9. Октобра 1993. године; Одлучне да у оквиру својих територија заштите опстанак националних мањина; Сматрајући да су бурни преврати у европској историји показали да је заштита националних мањина од кључног значаја за стабилност, демократску сигурност и мир на овом континенту; Сматрајући да плуралистичко и истинско демократско друштво треба не само да поштује етнички, културни, језички и вјерски идентитет сваког припадника националне мањине него и да ствара одговарајуће услове који му омогућују да изрази, очува и развија свој идентитет.