Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

STUDIJA O MLADIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

w

Studija o mladima u Bosni i Hercegovini

217pages, pdf
 Download Back

 

 Studija o mladima u Bosni i Hercegovini

 

 

Publisher: Friedrich Ebert Stiftung  BiH

Volume: 217pages, pdf

Description:

“Studija o mladima u Bosni i Hercegovini”, uz konsultiranje relevantne literature, utemeljena je na empirijski prikupljenim pokazateljima, a u vezi sa ocjenom mladih o vlastitom položaju u ovdašnjem društvu. Do tih pokazatelja došlo se istraživanjem koje je realizirano u drugoj polovici 2014. godine i to na reprezentativnom uzorku od 1004 ispitanika oba spola, od čega je 48,5% žena i 51,5% muškaraca, starosne dobi od 15 do 27 godina. Prosječna starost je 21 godina, a ispitanici su u ukupnom uzorku podijeljeni u tri skupine: od 15 do17 godina (21,5%), od 18 do 22 godine (39%), te od 23 do 27 godina (39,5%). Istraživanjem su obuhvaćeni ispitanici sa područja cijele Bosne i Hercegovine, od čega 45,2% iz ruralnih područja i 54,8% iz urbanih sredina, što je u konačnici, prikupljenim pokazateljima osiguralo neupitnu pouzdanost. U konceptualizaciji ove studije, koja je korespondentna sa prethodno realiziranim istraživanjima u Hrvatskoj, kao i u još nekim zemljama, respektirane su i određene specifičnosti koje su u vezi sa položajem mladih u bosanskohercegovačkom društvu.