Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

SOCIJALNA DEMOKRATIJA I SOCIJALNI KAPITALIZAM: O MOGUČN...

w

Socijalna demokratija i socijalni kapitalizam: O mogučnostima praktične primjene u Bosni i Hercegovini

118 pages, pdf
 Download Back

 

Socijalna demokratija i socijalni kapitalizam: O mogučnostima praktične primjene u Bosni i Hercegovini


Publisher: Friedrich Ebert Stiftung  BiH

Volume: 118 pages, pdf


Description:

Odnos politike i ekonomije je kompliciran, ali države ga moraju učiniti kompatibilnim i konvergentnim ako pretendiraju da stvore i osiguraju stabilan politički sistem, ekonomsku sigurnost i socijalnu koheziju. U doba neoliberalne globalizacije izmijenjeni su tradicionalni odnosi politike i ekonomije – na teret politike i suverenih država – zbog čega se savremeni politički proces suočava s nedostatkom demokratskog legitimiteta, ekonomskom nestabilnošću i društvenom atomizacijom. U cilju eliminiranja negativnih efekata neoliberalne globalizacije nužno je restaurirati tradicionalne odnose politike i ekonomije, odnosno dovesti ih u neku vrstu ravnoteže koja će socijalnu egzistenciju građana u državama učiniti pravednijom, ugodnijom i podnošljivijom.