Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

STUDIJA O IZBEGLICAMA – SRBIJA 2016

w

Studija o izbeglicama – Srbija 2016

58 pages, pdf
 Download Back

 

 Studija o izbeglicama – Srbija 2016

 

Publisher: Friedrich Ebert Stiftung Serbia

Volume: 58 pages, pdf

Description:

Nezavisno od aktuelnog priliva izbeglica sa područja Bliskog istoka, u godinama koje dolaze može se očekivati sve intenzivnije migratorno kretanje uslovljeno političko-bezbednosnim (ratovi), ekonomskim (siromaštvo, nezaposlenost) ili ekološkim (devastacija okruženja) činiocima. Već danas u svetu ima oko 60 miliona izbeglica, od kojih je samo manji deo je usmeren ka Evropi. Može se očekivati da će njihov broj rasti, a Evropa će biti sve poželjnija destinacija. Ne treba očekivati da će, u vremenu globalizacije, Evropa uspeti – sve i kada bi htela - da zaustavi ili preusmeri migratorni tok. Čak i ukoliko delimično osujeti njihov priliv, značajan broj izbeglica će uspeti da dođe u Evropu. S tim u vezi, može se očekivati da će određeni broj izbeglica trajno ostati u Srbiji. Otuda pitanje kako je moguće obezbediti integraciju izbeglica kao najadekvatniji način da se postignu ciljevi i pomire zahtevi dva ključna pristupa izbegličkoj tematici – humanitarnog i sigurnosnog. Adekvatna integracija istovremeno rešava probleme izbeglica zbog koga su krenuli na put (humanitarni aspekt), a sa druge strane sprečava pojavu problema do kojih može doći u zemljama koje naseljavaju što je često izvor strahova domicilnog stanovništva (sigurnosni aspekt).