Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

RAPORTI I PROGRESIT MADE IN KOSOVA

w

Raporti I Progresit Made in Kosova

46 pages, pdf
 Download Back

 

 Raporti I Progresit Made in Kosova


Publisher: Friedrich Ebert Stifung , Prishtina

Volume: 46 pages, pdf

Description

Çdo vit, Komisioni Evropian publikon raportin e progresit për shtete kandidate apo kandidate potenciale të BE-së, që bën një përmbledhje të të arriturave dhe sfidave përkatëse për secilin shtet, si dhe të gjeturat kryesore të cilat përdoren si mekanizëm tejet i rëndësishëm në matjen dhe evaluimin e zhvillimeve në vend.