Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

INTEGRIMI NË BASHKIMIN EUROPIAN I NIVELIT LOKAL

w

Integrimi në Bashkimin Europian i Nivelit Lokal

38 pages, pdf
 Download Back

 

 Integrimi në Bashkimin Europian i Nivelit Lokal

 

Publisher: Friedrich Ebert Stifung , Prishtina

Volume: 38 pages, pdf

Description

Ky raport përmbledh punën e deritanishme të Rrjetit të OJQ-ve të Grave “Qeliza” në projektin e Integrimi në EU i nivelit Lokal për periudhën Prill - Shtator 2011. Duke qenë se ky është raporti i parë i tillë, përmbajtja e tij kap më gjerë se vetëm monitorimin e implementimit të PVPE-së. Raporti fillon me një diskutim të shkurtër të rrugëtimit të Kosovës në proceset e integrimit evropian dhe procedurave përkatëse.