Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

KOSOVA SA MË SHPEJTË NË KËSHILLIN E EVROPËS

w

Kosova sa më shpejtë në Këshillin e Evropës

16 pages, pdf
 Download Back

 

Kosova sa më shpejtë në Këshillin e Evropës

 

 

Publisher: Friedrich Ebert Stifung , Prishtina

Volume: 16 pages, pdf

Description

Përveç njohjeve nga shtetet e botës, për Kosovën është i rëndësishëm edhe anëtarësimi në institucionet më të rëndësishme në Evropë dhe në botë, siç është edhe Këshilli i Evropës. Autoritetet e Kosovës duket të jenë të vetëdijshme për nevojën për anëtarësim në institucione të tilla dhe pohojnë se janë duke punuar në këtë drejtim, por rezultatet lënë shumë për të dëshiruar. Ndër organizmat më të rëndësishëm të Evropës në të cilët duhet të synojë të anëtarësohet Kosova është mu Këshilli i Evropës. Anëtarësimi në këtë organizëm tregon seriozitetin e shtetit dhe i hap rrugë anëtarësimeve edhe në organizma tjerë të rëndë- sishëm të Evropës.