Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

TË PAGUASH APO TË MOS PAGUASH

w

Të paguash apo të mos paguash

36 pages, pdf
 Download BackTë paguash apo të mos paguash

 

 Publisher: Friedrich Ebert Stifung , Prishtina

Volume: 36 pages, pdf

Description

Informaliteti është një fenomen global mjaft i përhapur, i cili është bërë tipar i shteteve të zhvilluara dhe atyre në zhvillim. Pavarësisht nga shtrirja globale, dhe pavarësisht nga efektet negative që ka, informaliteti prapë mbetet term që shkakton shumë mosmarrëveshje, të cilat drejtpërdrejt lidhen me definicionin e tij, klasifikimin dhe matjen. Ky studim ka për qëllim të prezantojë pamjen reale të informalitetit në Kosovë; madhësinë, përcaktuesit, dhe pasojat ekonomike që ky fenomen mund t’i shkaktojë.