Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

SHQIPTARËT DHE MODELI SOCIAL EVROPIAN - DREJT NJË RIPËR...

w

Shqiptarët Dhe Modeli Social Evropian - Drejt një ripërcaktimi të kontratës sociale

100 pages , pdf
 Download Back
Shqiptarët Dhe Modeli Social Evropian - Drejt një ripërcaktimi të kontratës sociale


Publisher : Friedrich-Ebert-Stiftung , Albania
 
Date: 2014
 
Volume: 100 pages , pdf
 
Description


Euforia post-komuniste për ekonominë e tregut marxhinalizoi dimensionin social të shtetit pavarësisht faktit se qytetarët vazhdonin ta shikonin shtetit si ofruesin kryesor të shërbimeve sociale. Trashëgimia e marrëdhënies paternaliste me shtetin dhe ndjesia se qytetarët kanë të drejtë të kenë shërbime falas në edukim, kujdes shëndetësor, kujdes ndaj fëmijëve, etj, ishte veçanërisht prezente në Shqipërinë post komuniste përgjatë periudhës së tranzicionit.