Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

PLANI LOKAL AKSIONAR PËR MBROJTJEN NGA DHUNA FAMILJARE ...

w

Plani lokal aksionar për mbrojtjen nga dhuna familjare në komunën e Tetovës për vitin 2012

58 pages, pdf
 Download Back


 
Plani lokal aksionar për mbrojtjen nga dhuna familjare në komunën e Tetovës për vitin 2012


Publisher: Shoqata për emancipim, solidaritet dhe barazi të grave në RM-ESE

Volume: 58 pages, pdf


Description

Shoqata për Emancipim, Solidaritet dhe Barazi të Grave në RM – ESE në partneritet me Komunën e Tetovës gjatë vitit 2011 ka kryer disa aktiviteti qëllimi i të cilave ishte përgatitje e planit aksionar lokal për përparimin e sistemit të mbrojtjes nga dhuna familjare në Komunën e Tetovës. Si pjesë e aktiviteteve të programit ishte formuar grupi i punës i përbërë nga disa përfaqësues të administratës komunale lokale; stacionit policor Tetovë; Qendrës për Mbrojtje Sociale, Tetovë; IShP Qendrës për Shëndet Publik, Tetovë; si edhe organizatave qytetare lokale. Grupi i punës kishte për detyrë të identifikonte sferat e shqetësimeve dhe problemeve gjatë ndërmarrjes së obligimeve nga të gjitha institucionet kompetente dhe komuna në lidhje me dhunën familjare dhe në bazë të kësaj të përgatitë Plan Aksionar Lokal për tejkalim të tyre.