Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ЗАШТИТА НА ПРАВА НА ПАЦИЕНТИ

w

Заштита на права на пациенти

36 pages, pdf
 Download Back


Заштита на права на пациенти


Publisher: Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ, Македонија

Volume: 36 pages, pdf


Description

Брошурата „Заштита на права на пациенти“ е создаден врз основа на постојниот прирачник „Човековите права во здравствената заштита - Прирачник за практичари“, што е наменет за професионалци од областа на правото и здравството. Целта на брошурата за пациенти е граѓаните да се запознаат со своите права и обврски од областа на здравствената заштита што ги имаат како пациенти, а особено да се запознаат со правата и обврските што произлегуваат од Законот за заштита на правата на пациентите донесен во 2008 година. Исто така, во оваа брошура накратко се обработени и правата и обврските на здравствените работници, како и механизмите за заштита на правата.