Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

СЛОБОДА НА ИЗРАЗУВАЊЕТО И ДЕМОКРАТИЈАТА

w

Слобода на изразувањето и демократијата

112 pages, pdf
 Download Back

 


Слобода на изразувањето и демократијата


Publisher: Македонски центар за меѓународна соработка-МЦМС, Македонија

Date: 2008

Volume: 112 pages, pdf


Description

Трудот што е пред вас се обидува да го анализира правото на слобода на изразување од два аспекта: теорија и практика. Во него се прикажуваат од една страна европските стандарди и практика, а од друга уставните и законските решенија и остварување на ова право во Македонија. Идејата зашто сакав да се осврнам токму на правото на изразување, произлегува од фактот што тоа е круцијално право од чиешто остварување зависи и реализирањето на основните човекови права. Тоа е директно поврзано со правото на здружување, слобода на уверување, совест и религија, правото на фер судење, правото на слободни избори.