Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

SOCIJALNA SIGURNOST NEZAPOSLENIH: DA LI PASIVNE POLITIK...

w

Socijalna sigurnost nezaposlenih: Da li pasivne politike zapošljavanja mogu doprinijeti rastu zaposlenosti u Bosni i Hercegovini

22 pages, pdf
 Download Back

 

Socijalna sigurnost nezaposlenih: Da li pasivne politike zapošljavanja
mogu doprinijeti rastu zaposlenosti u Bosni i Hercegovini


Publisher: Agency for Local Development Initiatives (ALDI), BiH

Date: 2006

Volume: 22 pages, pdf


Description

U 21. stoljeću demokratskoj državi treba sistem socijalne sigurnosti koji može osigurati stabilan i održiv razvoj bez negativnih posljedica po ranjive članove društva. Evropska komisija nakon srednjoročnog pregleda realizacije Lisabonske strategije, imajući u vidu glavne izazove koji stoje pred Uniju – niska stopa zaposlenosti, nezaposlenost, siromaštvo, nejednakost i diskriminacija – u potpunosti se obavezala na modernizaciju i razvoj Evropskog socijalnog modela kao dijela strategije održivog razvoja Evropske unije. Kako je integracija u Evropsku uniju najvažniji prioritet za Bosnu i Hercegovinu, veoma je važno razumjeti da EU nastoji uspostaviti socijalni model koji će garantovati pozitivnu interakciju između ekonomske i socijalne politike sa politikom zapošljavanja, koji može unaprijediti kvalitet zapošljavanja i koji će omogućiti modernizaciju sistema socijalne zaštite prilagođavajući ih vrijednostima solidarnosti.