Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

IZVANSUDSKA NAGODBA U KAZNENOM POSTUPKU PREMA MLADIMA U...

w

Izvansudska nagodba u kaznenom postupku prema mladima u sukobu sa zakonom u Republici Hrvatskoj

116 pages, pdf
 Download Back

 

Izvansudska nagodba u kaznenom postupku prema mladima u sukobu sa zakonom u Republici Hrvatskoj


Publisher: UNICEF, Croata

Date: 2013

Volume: 116 pages, pdf


Description

Najbolji interes djeteta načelo je kojim se trebamo voditi prilikom donošenja odluka koje se odnose na svu djecu uključujući i djecu u sukobu sa zakonom. Život u obitelji, lokalnoj zajednici s pristupačnim uslugama prilagođenim djeci interes je djeteta i vizija Ministarstva socijalne politike i mladih. Kako doći do te vizije, kako omogućiti razvoj navedenih usluga naša je misija.
Upravo sa svrhom osiguravanja pristupačnih usluga za djecu Ministarstvo socijalne politike i mladih je ostvarilo suradnji s Uredom UNICEF-a za Hrvatsku na daljnjem razvoju izvan-sudske nagodbe, modela koji se u Republici Hrvatskoj razvija od 2000. godine, ali nažalost do sada su ustrojene samo tri službe za izvansudsku nagodbu koje pružaju usluge u četiri grada.