Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

FINANSIRANJE VISOKOG OBRAZOVANJA U JUGOISTOČNOJ EVROPI:...

w

Finansiranje visokog obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi: Albanija, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, Srbija

152 pages, pdf
 Download Back

 

Finansiranje visokog obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi: Albanija, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, Srbija


Publisher: Centar za obrazovne politike, Serbija

Date: 2009

Volume: 152 pages, pdf


Description

Postojala su dva glavna motiva da započnemo rad na istraživanju finansiranja visokog obrazovanja u nekim zemljama bivše Jugoslavije i jugoistočne Evrope. Prvi motiv je primetno odsustvo informacija o ovim zemljama u naučnoistraživačkoj literaturi i međunarodnim komparativnim studijama o visokom obrazovanju uopšte, a naročito odsustvo informacija i analiza o ekonomskom aspektu visokog obrazovanja. Drugi, mnogo jači motiv jeste da postoji izuzetan nedostatak informacija unutar samih zemalja o kojima je reč, među kreatorima politika i različitim zainteresovanim akterima, što ozbiljno ugrožava razvoj i sprovođenje adekvatnih i koherentnih politika u oblasti visokog obrazovanja.