Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

STUDENTSKA EVALUACIJA NASTAVE

w

Studentska evaluacija nastave

166 pages, pdf
 Download Back

 

Studentska evaluacija nastave


Publisher: Centar za obrazovne politike, Serbja

Date: 2003

Volume: 166 pages, pdf


Description

Ovaj priručnik za studentsku evaluaciju nastave nastao je na inicijativu Kontaktnog I informacionog odbora za univerzitetsku pedagogiju-KIOUP. KIOUP je pododbor Norveškog saveta univerziteta I bavi se pitanjima univerzitetske pegadogije kao stručni organ Saveta univerziteta.
KIOUP je odavno uočio potrebu za priručnkom koji bi pomogao studentima, nastavnicima I organizatorima nastave na univerzitetima I višim školama u naporima da studentska evaulacija nastave postane koristan instrument u razvoju kvaliteta studija.