Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

SEX NA EX- SEKSUALNA I REPRODUKTIVNA PRAVA MLADIH

w

Sex na ex- seksualna i reproduktivna prava mladih

24 pages, pdf
 Download Back

 

Sex na ex- seksualna i reproduktivna prava mladih


Publisher: Mreza Mladih Hrvatske-MMH

Volume: 24 pages, pdf


Description

Seksualna i reproduktivna prava temeljna su ljudska prava koja su priznata nacionalnim zakonima te međunarodnim konvencijama i dokumentima o ljudskim pravima. Njihovo prepoznavanje, promicanje i poštivanje nužno je kako bi se osiguralo da pojedinci/ke razvijaju zdravu seksualnost, a služe i kao temelj za borbu protiv diskriminacije. Od iznimne je važnosti promicati seksualna i reproduktivna prava mladih kroz informacije i usluge koje su mladima prikladne i dostupne.