Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ZAKONI O MLADIMA, MALDI O ZAKONIMA

w

Zakoni o mladima, maldi o zakonima

66 pages, pdf
 Download Back

 

Zakoni o mladima, maldi o zakonima


Publisher: Mreza Mladih Hrvatske-MMH

Date: 2014

Volume: 66 pages, pdf


Description

Od prvog trenutka kada je Ministarstvo socijalne politike i mladih, koje je u Hrvatskoj od 2012. godine nadležno za sektor mladih i provođenje politike za mlade, najavilo mogućnost donošenja zakona koji bi regulirao neka od pitanja u tom sektoru, ta je mogućnost postala jedna od najvažnijih tema za dio organizacija mladih i za mlade u Hrvatskoj, a posebno onih angažiranih u oblikovanju politika za mlade. Najavivši da će donošenjem takvog zakona, Ministarstvo konačno postaviti okvire djelovanja različitih oblika organiziranja mladih i to tako što će urediti odnose između različitih subjekata u sektoru mladih, zabrinuo je dio organizacija. Naime, premda su organizacije mladih i za mlade pozdravile volju nadležnog tijela da pristupi rješavanju nekih od gorućih problema u sektoru, za što su prethodno godinama zagovarale, iskazale su sumnju naspram ideje da se, bez postojeće analitičke podloge i sustavnog promišljanja o alternativnim rješenjima, uređenju sektora pristupi donošenjem zakonskog rješenja.