Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

MLADI I MILENIJSKI CILJEVI RAZVOJA

w

Mladi i Milenijski ciljevi razvoja

24 pages, pdf
 Download Back

 


Mladi i Milenijski ciljevi razvoja


Publisher: Mreza Mladih Hrvatske-MMH

Volume: 24 pages, pdf


Description

Ovo je izvješće nastalo kao rezultat projekta Uključivanje organizacija mladih u proces Milenijskih ciljeva razvoja koji je realizirala Mreža mladih Hrvatske (MMH). Mreža je provela projekt u suradnji s Programom Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP Hrvatska), koji je pružio i financijsku potporu. Projekt je pokrenut s ciljem da upozna i angažira organizacije mladih u pogledu postizanja Milenijskih ciljeva razvoja (eng. Millennium Development Goals, MDG) u Hrvatskoj. Mladi u Hrvatskoj već djeluju, u sklopu društveno- gospodarskog sektora, na unaprjeđenju razvoja, no te djelatnosti uvelike nisu prepoznate u kontekstu Milenijskih ciljeva razvoja. Programi i projekti koje organizacije mladih (udruge, inicijative, pomladci političkih stranaka) provode vrlo su često i neposredno vezani uz sektore kojima se bave Milenijski ciljevi razvoja, no zbog nedovoljnog znanja o njima i mogućnostima njihova postizanja mnoge organizacije c nisu svjesne da pomažu ostvarenju hrvatskih Milenijskih ciljeva.