Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

MENTALNO ZDRAVLJE I HIV/AIDS -OSNOVNA UPUTSTVA ZA SAVET...

w

Mentalno zdravlje i HIV/AIDS -Osnovna uputstva za savetovanje u okviru programa antiretroviralne (ARV) terapije

60 pages, pdf
 Download Back

 

Mentalno zdravlje i HIV/AIDS -Osnovna uputstva za savetovanje u okviru programa antiretroviralne
(ARV) terapije


Publisher: IAN - Međunarodna mreža pomoći, Serbia

Date: 2007

Volume: 60 pages,pdf


Description

Epidemija AIDS-a je jedan od najozbiljnijih zdravstvenih i socijalnih problema s kojima se svet ikad susreo. Ne samo da uništava pojedince, već i porodice, zajednice i čitav društveni sloj. Najgore su pogođene upravo zajednice koje nisu u stanju da pokrenu adekvatne mere za prevenciju i kontrolu. Ovo je verovatno najveća prepreka koja stoji na putu ostvarivanja Milenijumskih razvojnih ciljeva. Kao veoma progresivnu meru borbe protiv AIDS-a, Svetska zdravstvena organizacija je pokrenula Inicijativu „3 x 5“ koja, dok se uglavnom fokusira na omogućavanje lečenja milionima ljudi kojima je potrebna, takođe za cilj ima izgradnju elemenata zdravstvenog sistema potrebnih da to lečenje omoguće.