Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

MENTALNO ZDRAVLJE I HIV/AIDS-ORGANIZACIONA I SISTEMSKA ...

w

Mentalno zdravlje i HIV/AIDS-Organizaciona i sistemska podrška intervencijama za mentalno zdravlje u programima za antiretroviralnu terapiju (ARV)

36 pages, pdf
 Download Back

 

Mentalno zdravlje i HIV/AID-Organizaciona i sistemska podrška
intervencijama za mentalno zdravlje u programima
za antiretroviralnu terapiju (ARV)


Publisher: IAN - Međunarodna mreža pomoći, Serbia

Date: 2007

Volume: 36 pages, pdf


Description

Epidemija AIDS-a je jedan od najozbiljnijih zdravstvenih i socijalnih problema s kojima se svet ikad susreo. Ne samo da uništava pojedince, već i porodice, zajednice i čitav društveni sloj. Najgore su pogođene upravo zajednice koje nisu u stanju da pokrenu adekvatne mere za prevenciju i kontrolu. Ovo je verovatno najveća prepreka koja stoji na putu ostvarivanja Milenijumskih razvojnih ciljeva. Kao veoma progresivnu meru borbe protiv AIDS-a, Svetska zdravstvena organizacija je pokrenula Inicijativu „3 x 5“ koja, dok se, uglavnom, fokusira na omogućavanje lečenja milionima ljudi kojima je potrebna, takođe za cilj ima izgradnju elemenata zdravstvenog sistema potrebnih da to lečenje omoguće.