Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

NAČINI SUDJELOVANJA JAVNOSTI U PROCESU RAZVOJA I DONOŠE...

w

Načini sudjelovanja javnosti u procesu razvoja I donošenja planova upravljanja riječnim sliovima

18 pages, pdf
 Download Back

 

Načini sudjelovanja javnosti u procesu razvoja I donošenja planova upravljanja riječnim sliovima


Publisher: Zelena Akcija, Croatia

Volume: 18 pages, pdf


Description

Ovaj je priručnik nastao u sklopu projekta Uspješno sudjelovanje javnosti u upravljanju slivom rijeke Save, koji provode organizacije Centar za razvoj i podršku Tuzla i Zelena akcija, Zagreb u suradnji s partnerskim organizacijama – Ekološka koalicija unskog sliva (EKUS), Prijedor i Zeleni san, Vinkovci. Financijska sredstva za provedbu projekta osigurana su kroz IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina.
Cilj projekta je dostići dobar status voda u slivu rijeke Save, u skladu s Okvirnom direktivom o vodama Europske unije, uz sudjelovanje javnosti u procesu donošenja odluka u pitanjima zaštite i upravljanja vodnim resursima, u pograničnom području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.