Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

NAJBOLJI MODEL SUDJELOVANJA JAVNOSTI U DONOŠENJU PLANOV...

w

Najbolji model sudjelovanja javnosti u donošenju planova upravljanja slivovima rijeka

18 pages, pdf
 Download Back

 

Najbolji model sudjelovanja javnosti u donošenju planova upravljanja slivovima rijeka


Publisher: Zelena Akcija, Croatia

Volume: 18 pages, pdf


Description

Ovaj je priručnik nastao u sklopu projekta Uspješno sudjelovanje javnosti u upravljanju slivom rijeke Save, koji provode organizacije Zelena akcija, Zagreb i Centar za razvoj i podršku, Tuzla u suradnji s partnerskim organizacijama – Zeleni san, Vinkovci i Ekološka koalicija unskog sliva (EKUS), Prijedor/Bihać. Financijska sredstva za provedbu projekta osigurana su kroz IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina.
Cilj projekta je dostići dobar status voda u slivu rijeke Save, u skladu s EU Okvirnom direktivom o vodama, uz sudjelovanje javnosti u procesu donošenja odluka u pitanjima zaštite i upravljanja vodama, u pograničnom području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.