Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

JAVNO ZASTUPANJE U LOKALNOJ ZAJEDNICI ZA POBOLJSANJE PO...

w

Javno zastupanje u lokalnoj zajednici za poboljsanje polozaja nevladinih organizacija

108 pages, pdf
 Download Back

 

Javno zastupanje u lokalnoj zajednici za poboljsanje polozaja nevladinih organizacija

 


Publisher: Civic Initiatives (CI), Serbia

Date: May, 2006

Volume: 108 pages, pdf


Description

Za razliku od drugih sličnih priručnika koji se bave rešavanjem konkretnih problema ugroženih kategorija stanovništva u lokalnoj sredini (na primer socijalni problemi, nasilje u porodici, položaj osoba sa invaliditetom, i slično), ovaj Priručnik se primarno bavi osposobljavanjem NVO da utiču na lokalnu samoupravu i druge aktere lokalne zajednice, u cilju dugoročnog stabilnog funkcionisanja NVO sektora kao jednog od osnovnih preduslova uspešnog ekonomskog i demokratskog razvoja društva u Srbiji. Priručnik će, najiskrenije se nadamo, biti i putokaz, metodologija i alatka za naredne korake vezane za povećanje učešća građana u procesima odlučivanja i sprovođenja politika lokalnog razvoja. U tom smislu on može biti koristan i lokalnim samopravama kao »drugoj strani« u razumevanju procesa javnog zastupanja. Nadamo se da će on doprineti boljem razumevanju NVO i lokalnih vlasti i njihovoj uspešnijoj saradnji koja danas u dobroj meri određuje meru demokratičnosti društva, pa i same lokalne samouprave.