Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

DECA I ODGOVORNA DRŽAVA 2

w

Deca i odgovorna država 2

47 pages, pdf
 Download Back

 

Deca i odgovorna država 2


Publisher: Društvo za razvoj dece i mladih - Otvoreni Klub, Serbia

Date: 2010

Volume: 47 pages, pdf

Description

Nacionalna politika za decu ne može se sprovesti bez aktivne uloge lokalne samouprave. U skladu sa tim, lokalna samouprava mora da preuzme deo odgovornosti za definisanje politike za decu, a koja će biti u skladu sa usvojenim nacionalnim strategijama i ratifikovanim međunarodnim aktima. Drugi deo studije Deca I odgovorna država bavi se pitanjima odgovornosti lokalne samouprave za ostvarivanje prava deteta. Preko analize odluka o pravima, uslugama I budžetskim izdvajanjima za njihovu realizaciju trebalo je utvrditi šta čini, ili šta može lokalna samouprava da uradi kako bi život sve dece bio kvalitetniji.