Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

UPRAVLJANJE KONFLIKTOM I PREGOVORI

w

Upravljanje Konfliktom I Pregovori

77 pages, pdf
 Download Back


Upravljanje Konfliktom I PregovoriPublisher: Centra za Obuke i Resurse u Zastupanju (ATRC), Kosovo

Volume: 77 pages, pdf

Description

Da bi se shvatili konflikti i rad na njima nije lak posao. Konflikti i i rukovođenje konfliktima su jako kompleksni izrazi sa nekoliko shvatanja. Dok se reč “konflikt“ (sukob) često veže za pojam negativnog, ponekad samo spominjanje te reči je dovoljno da bi se ljudi osećali neprijatno. Za ovaj kurs nije neophodno prethodno znanje. Ipak, većina materiala je povezana sa slučajevima poznatim za nevladine organizacije koje rade u oblasti demokracije, mira, ljudskih prava i razvoju saradnje. Nadamo se da će učesnici iz ovih oblasti i ostali zainteresovani prihvatiti ovaj material kao jako koristan. Ovaj će vas kurs opremiti sa osnovnim znanjima nekih tematika pre negoli da vas opremi dubokim znanjem o njima. Kurs će obuhvatiti jedan široki spektar sukoba – počinjući od međusobnih sukoba do međudržavnih sukoba. Kurs će biti smatran kao početna tačka kako bi se uopšteno razmišljalo o sukobima i njihovom rukovođenju a ne kao priručnik koji nudi sva rešenja i odgovore.