Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

QËNDRUESHMËRIA EKONOMIKE E KOSOVËS (SFIDAT, POLITIKAT, ...

w

Qëndrueshmëria Ekonomike e Kosovës (Sfidat, Politikat, dhe Mundësitë)

84, pdf
 Download Back


Qëndrueshmëria Ekonomike e Kosovës (Sfidat, Politikat, dhe Mundësitë)Publisher: Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest, Kosovë

Date: 2005

Volume: 84, pdf

Description

Ky raport ka për qëllim të trajtojë shkurtimisht sfidat me të cilat do të përballet Kosova në rrugën e saj drejt krijimit të një ekonomie të qëndrueshme, në kohën kur po punohet në hartimin e Planit Kombëtar Zhvillimor, si dhe kur kanë filluar negociatat për zgjidhjen e statusit politik e juridik. Objektivi kryesor është që të jepet një pasqyrë e gjendjes aktuale dhe të përvijohen prioritetet strategjike dhe politikat e nevojshme për t’u zbatuar nga qeveria dhe të përkrahura nga akterët tjerë të interesit, të cilat do të shërbejnë në krijimin e një perspektive të rritjes ekonomike të qëndrueshme.