Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

TË PAGUSH APO TË MOS PAGUASH/ INFORMALITETI NGA KËNDVËS...

w

Të Pagush Apo Të Mos Paguash/ Informaliteti Nga Këndvështrimi I Bizneseve Në Kosovë

36, pdf
 Download Back


Të Pagush Apo Të Mos Paguash/ Informaliteti Nga Këndvështrimi I Bizneseve Në KosovëPublisher: Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest, Kosovë

Date: 2013

Volume: 36, pdf

Description

Informaliteti është një fenomen global mjaft i përhapur, i cili është bërë tipar i shteteve të zhvilluara dhe atyre në zhvillim. Pavarësisht nga shtrirja globale, dhe pavarësisht nga efektet negative që ka, informaliteti prapë mbetet term që shkakton shumë mosmarrëveshje, të cilat drejtpërdrejt lidhen me definicionin e tij, klasifikimin dhe matjen. Ky studim ka për qëllim të prezantojë pamjen reale të informalitetit në Kosovë; madhësinë, përcaktuesit, dhe pasojat ekonomike që ky fenomen mund t’i shkaktojë.
Në këtë studim, informaliteti definohet si fenomen që përshkruan të gjitha aktivitetet ekonomike të cilat zhvillohen fshehurazi nga shteti, dhe të cilat nuk i neglizhojnë rregullat e shtetit. Si i tille, ky përfshinë konceptet si evazionin fiskal, punësimin jo-formal dhe nën-deklarimi i pagave të punëtorëve.