Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ASPEKTET KYÇE TË SITUATËS SOCIALE DHE NDËRTIMI I SISTEM...

w

Aspektet Kyçe të Situatës Sociale dhe Ndërtimi i Sistemit të Pensioneve në Kosovë

57, pdf
 Download Back


Aspektet Kyçe të Situatës Sociale dhe Ndërtimi i Sistemit të Pensioneve në Kosovë
Publisher: Institute for Development Research (RIINVEST), Kosovo

Date: 2001

Volume: 57, pdf

Description

Ndërtimi i skemës së re të pension eve, përkatësisht të sistemit të pensioneve në Kosovë, në kontekstin e gjendjes së përgjithshme sociale, papunësisë dhe varfërisë paraqet njërin nga çështjet më urgjente sociale dhe ekonomike në Kosovë.
UNMIK-u, AQF dhe akterë të tjerë të rëndësishëm, siç janë Banka Botërore, USAID-i dhe ILO kanë zhvilluar një aktivitet intensiv për ndërtimin e skemës së re të pensioneve në Kosovë. Si rezultat të kësaj, Propozimi i Rregullores mbi pensionet është paraqitur dhe pret për aprovim.
Nga analiza e zgjidhjeve të propozuara në sistemin e ri të pensioneve në Kosovë dhe nga përvojat e vendeve të zhvilluara dhe të vendeve në tranzicion del se skema e pensioneve, e propozuar në Kosovë, ka shfrytëzuar përvojat e sistemeve më të avansuara, duke i vënë në kontekstin specifik kosovar.