Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

MONITORUESI I KORRUPSIONIT RAPORTI VJETOR MBI MONITORI...

w

Monitoruesi i korrupsionit Raporti Vjetor mbi monitorimin e aktiviteteve institucionale në luftë kundër korrupsionit (Mars-Prill 2011)

11 pages, pdf
 Download Back

Duke Mbështetur Qeverisjen e Mirë dhe Qytetarinë Aktive / Supporting Good Governance and Active Citizenry
MONITORUESI I KORRUPSIONIT
Raport Vjetor mbi Monitorimin e Aktiviteteve Institucionale në Luftë Kundër Korrupsionit
Mars – Prill 2011

Publisher: FOL Movement, Kosovo

Date:

Volume: 11 pages, pdf


Description

Niveli i lartë i korrupsionit dhe shtrirja e gjerë e tij në instancat më të larta dhe më të ulëta qeverisëse përbën rrezikun kryesor për proceset e shtet-ndërtimit, zhvillimin ekonomik, transicionin demokratik dhe qeverisjen cilësore. Ky konstatim pranohet gjerësisht nga segmente të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare. Të gjithë pajtohen se korrupsioni jo vetëm që është duke i dëmtuar interesat e qytetarëve të Kosovës, por edhe procesin e integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian.