Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

MONITORUESI I KORRUPSIONIT 2011 RAPORTI: VJETOR MBI MON...

w

Monitoruesi i korrupsionit 2011 raporti: Vjetor mbi monitorimin e aktiviteteve institucionale në luftë kundër korrupsionit (Janar-Maj 2011)

17 pages, pdf
 Download Back

Duke Mbështetur Qeverisjen e Mirë dhe Qytetarinë Aktive / Supporting Good Governance and Active Citizenry

MONITORUESI I KORRUPSIONIT 2011 RAPORTI
Vjetor mbi Monitorimin e Aktiviteteve Institucionale në Luftë Kundër Korrupsionit
Janar-Maj 2011

Publisher: FOL Movement, Kosovo

Date:

Volume: 17 pages, pdf


Description

Niveli i lartë i korrupsionit1 dhe shtrirja e gjerë e tij në instancat më të larta dhe më të ulëta qeverisëse përbën rrezikun kryesor për proceset e shtet-ndërtimit, zhvillimin ekonomik, transicionin demokratik4 dhe qeverisjen cilësore. Ky konstatim pranohet gjerësisht nga segmente të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare. Të gjithë pajtohen se korrupsioni jo vetëm që është duke i dëmtuar interesat e qytetarëve të Kosovës, por edhe procesin e integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian. Niveli i lartë i korrupsionit dhe krimit të organizuar ka alarmuar edhe deputetët e Bundestagut gjerman. Disa nga ata kanë pohuar që “paratë e qytetarëve gjermanë po investohen në vila private të politikanëve kosovare”. Në këtë linjë janë edhe raportet e shumta prestigjioze ndërkombëtare. Ato kanë pasqyruar një shkallë të lartë të korrupsionit, krimit të organizuar dhe ekonomisë informale.