Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

MONITORUESI I KORRUPSIONIT: RAPORTI I MONITORIMIT MBI A...

w

Monitoruesi i korrupsionit: Raporti i Monitorimit mbi Aktivitetet e Institucioneve Publike të Kosovës në Luftë kundër Korrupsionit - Raporti I - VII - Gusht 2010

12 pages, pdf
 Download Back

Raporti i -VII - | Për Muajin GUSHT 2010
MONITORUESI I KORRUPSIONIT
Raporti i Monitorimit mbi Aktivitetet e Institucioneve Publike të Kosovës në Luftë kundër Korrupsionit

 

Publisher: FOL Movement, Kosovo

Date: August 2010

Volume: 12 pages, pdf


Description

Korrupsioni, i vlerësuar si sfida kryesore për shoqërinë e Kosovës përgjatë 11 viteve të transicionit, vazhdon të mbetet shqetësim i përbashkët i të gjithëve: politikanëve, shoqërisë civile e mediave. Ndërkombëtarët adresojnë këtë çështje në raportet/vlerësimet e tyre të përvitshme dhe qëndrimet deklarative. Bashkimi Evropian me Raportet e Progresit, e Departamenti Amerikan i Shtetit me raportet periodike për çështje të veçanta, mbesin vërejtjet publike që Kosova i merr pothuajse rregullisht viteve të fundit. Ndërsa raportet e organizatave jo qeveritare ndërkombëtare për Kosovën, kanë qenë të vazhdueshme dhe shpesh herë më të ashpra në adresimin e korrupsionit.