Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ANALIZA PRAVILNIKA/ODLUKA O CIJENAMA ZDRAVSTVENIH USLUG...

w

Analiza pravilnika/odluka o cijenama zdravstvenih usluga u BiH

14 pages, pdf
 Download Back

Analiza pravilnika/odluka o cijenama zdravstvenih usluga u BiH

 

Publisher: Initiative and Civil Action (ICVA), BiH

Date: March 2014

Volume: 14 pages, pdf


Description

Ova analiza je rađena u sklopu projekta “Analiza stanja u zdravstvenoj zaštiti u BiH i preporuke za djelovanje”, finasiranog od strane FOD-a BiH, u martu 2014. godine. sadrži pravilnike/odluke o pravima i cijenama usluga u zdravstvenim ustanovama u BiH (F BiH i RS), kao i poređenja cijena i zdravstvenih usluga u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama.
Obim prava iz osnovne zdravstvene zaštite, odnosno plaćene i neplaćene zdravstvene usluge se razlikuju u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj. Osigurana lica u Federaciji BiH plaćaju veću participaciju/učešće u cijeni zdravstvenih usluga nego osiguranici u Republici Srpskoj. Cijene zdravstvenih usluga su različite u entitetima (F BiH, RS) što dodatno otežava pružanje zdravstvenih usluga osiguranicima. Cijene zdravstvenih usluga su različite u zavisnosti od nivoa zdravstvene zaštite (primarna, sekundarna, tercijarna).Medicinska sredstva ili pomagala imaju različite cijene u Federaciji BiH i Republici Srpskoj. U Federaciji BiH su niže. Za većinu zdravstvenih usluga cijene u privatnim ustanova, koje nemaju ugovor sa zavodima zdravstvenog osiguranja, su veće nego cijene iz Tarife/Cjenovnika zdravstvenih usluga po kojima se obračunavaju troškovi liječenja na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Cijene lijekova sa A liste u Federaciji BiH su pokrivene 100% zdravstvenim osiguranjem, dok u Republici Srpskoj 90%. Cijene lijekova sa B lista u Republici Srpskoj su pokrivene 50% zdravstvenim osiguranjem, a u Federaciji BiH se kreće od 25% do 75%.