Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

PRAVA LGBT OSOBA U BOSNI I HERCEGOVINI: PRAVOSUDJE

w

Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Pravosudje

60 pages, pdf
 Download Back

Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini:
PRAVOSUDJE

 

Publisher: Sarajevo Open Centre SOC, BiH

Date: 2013

Volume: 60 pages, pdf


Description

S ciljem utvrđivanja položaja ove grupe, koja spada u najmarginal- nije i najnevidljivije u BiH, sprovedeno je niz istraživanja u pet sektora: pravosuđe, obrazovanje, unutrašnji poslovi, zdravstvo i političke stran- ke, da bi se stekao dublji uvid u položaj LGBT populacije imajući u vidu da se navedeni sektoralni krugovi preklapaju, i pojačavaju jedni druge. Istraživanja su sprovedena u okvirima kvalitativne metodologije koja je participativna, emancipatorska, i gdje se teži izbjeći asimetrija između subjekta i objekta istraživanja. LGBT populacija na direktan ali i indirek- tan način predstavlja objekt istraživanja (budući da smo intervjuirali i njih kao i predstavnike_ce referentnih institucija) čime smo htjeli izgraditi analitički okvir za njihovu subjektivizaciju i coming out, s obzirom na to da bi se tako ova populacija aktivnije borila za zaštitu svojih prava i uključila u tzv. princip građanstva na jednakopravnoj osnovi.