Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

“KO SMO MI DA SUDIMO?”. ISPITIVANJE JAVNOG MNIJENJA O S...

w

“Ko smo mi da sudimo?”. Ispitivanje javnog mnijenja o stavovima prema homoseksualnosti i transrodnosti u Bosni i Hercegovini.

92 pages, pdf
 Download Back

KO SMO MI DA SUDIMO DRUGIMA?”
Ispitivanje javnog mnijenja o stavovima prema homoseksualnosti i transrodnosti u Bosni i Hercegovini

 


Author: Zlatiborka Popov-Momcinovic

Publisher: Sarajevo Open Centre SOC, BiH

Date: 2013

Volume: 92 pages, pdf


Description

Istraživanje javnog mnijenja u BiH na temu homofobije provedeno je tokom maja mjeseca 2013. godine na reprezentativnom stratifikovanom uzorku od 1010 ispitanika_ca, s ciljem utvrđivanja stepena homofobije u bh. društvu. Ciljevi istraživanja su saznajni i pragmatički, jer se, osim što se dobija uvid u opću strukturu ispitivane pojave i njenu eksplanaciju, otvaraju mogućnosti za različite oblike aktivnosti s ciljem smanjenja stepena homofobije u društvu. Glavni rezultati istraživanja ukazuju da, generalno, postoji nizak stepen sen- zibilizacije opće populacije prema LGBT osobama – mali broj poznaje probleme sa kojima se ova populacija susreće kao i zakonsku regulativu koja se odnosi na ovu oblast. No, mogu se naći i rudimenti tolerantnosti budući da više od 90 % ispitanih ne bi vršilo fizičko ili verbalno nasilje nad ovom populacijom, a 3⁄4 ga ne bi posmatralo pasivno, odnosno pomoglo bi žrtvi nasilja.