Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

MONITORING IMPLEMENTACIJE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BIH

w

Monitoring implementacije Zakona o javnim nabavkama BiH

27 pages, pdf
 Download Back

Monitoring implementacije Zakona o javnim nabavkama BiHPublisher: Transparency International Bosnia and Herzegovina (TI - BiH), BiH


Date: December 2012

Volume: 27 pages, pdf


Description

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (ZJN BiH) je 2004. g. uspostavio sistem javnih nabavki u BiH, ali još uvijek nije u potpunosti ispunio očekivanja. U međuvremenu dolazilo je do određenih izmjena i dopuna Zakona, ali one su bile uglavnom tehničke prirode, iako je još na početku njegove primjene ukazivano na pojedine elemente koji pogoduju mogućnosti zloupotreba i korupcije. Uprkos tome što su neki nedostaci vremenom otklonjeni kroz podzakonske akte, i dalje se pojavljuje veliki broj nepravilnosti usljed načina na koji se provode javne nabavke, neprimjereno niskih i malog broja kazni, te nedostatne odgovornosti i kapaciteta tijela zaduženih za sistem javnih nabavki – Agencije za javne nabavke (AJN) BiH, Ureda za razmatranje žalbi (URŽ) i Suda BiH. Službe za reviziju institucija javnog sektora na svim nivoima ukazuju na stalna kršenja zakonskih i podzakonskih akata prilikom realizacije javnih nabavki. Potreba unapređenja sistema javnih nabavki je definisana u svim dokumentima koji trasiraju evropski put BiH. Evropska komisija (EK) u svom godišnjem Izvještaju o napretku BiH za 2012. g., ukazuje da nije bilo značajnih pomaka u unapređenju ove oblasti.1 Takođe, izvještaji koje periodično provode eksperti Organizacije za ekonomsku sigurnost i saradnju (eng. Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD) programa SIGMA (eng. Support for Improvement in Governance and Management) ukazuju na stanje bez promjena. U posljednjem izvještaju iz maja 2011. g., eksperti ovog programa ukazuju na potrebu donošenja novog Zakona s ciljem njegovog usklađivanja sa direktivama Evropske Unije (EU) i pravnom stečevinom EU.