Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

GRADJANI/KE U KOLEKTIVISTICKOJ IDEOLOGIJI: SOCIOLOSKO-P...

w

Gradjani/ke u kolektivistickoj ideologiji: sociolosko-pravna analiza polozaja “Ostalih” u Bosni i Hercegovini

82 pages, pdf
 Download Back

GRADJANI/KE U KOLEKTIVISTICKOJ IDEOLOGIJI:
sociolosko-pravna analiza polozaja “Ostalih” u Bosni i HercegoviniAuthors: Admira Sitnic, Amila Zdravovic

Publisher: Center for Political Studies (CPS), BiH


Date: 2013

Volume: 82 pages, pdf


Description

Publikacija predstavlja prvu u nizu naučnih i stručnih analiza koja identificira ključne probleme ustavnopravne pozicije Ostalih, implikacije isključivanja ili ograničavanja iz procesa političkog odlučivanja, te trenutnu poziciju u vlasti. Ova publikacija je prvenstveno sociološko-pravna, te analizira Ostale kao sociološku kategoriju, mogućnosti formiranja zajedničkog interesa, te davanja kolektivnih prava ovoj ustavnopravnoj kategoriji.

U ovoj studiji želimo ponuditi pregled dosadašnjih društvenih istraživanja iz ove oblasti. Također, ideja je bila da se ponudi i obimna bibliografija. U odnosu na dosadašnje akademske radove, trudili smo se da jezički stil ove publikacije prilagodimo svim građanima/kama. Da li su ove nakane ostvarene, ostaje da procijene čitatelji/ice ove publikacije. Ova studija predstavlja prvenstveno sociološko-pravnu analizu. U prvom dijelu rada analizirani su ustavnopravni aspekti položaja Ostalih u Bosni i Hercegovini. Fokus analize u ovom dijelu rada stavljen je na pojam Ostali, status i značenje kategorije “Ostalih”, a posebno u odnosu prema sljedećim kategorijama: konstitutivni narodni, nacionalne manjine, građani/ke.